Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
290391
Sted- og lokalitetsnummer
190806-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen afmeldt til RAS i 1989. Højen er udgravet og fjernet *********************************************** Højrest, 1,5 x 12 m (Ø-V) x 18 m (N-S), stærkt forgravet og ødelagt.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi, 36' i Tv. 4' høi. Bevoksning: 1982: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.nr. 5] Høj. 2.25 M. høj, Diam 18 M. Udgravet med et 4.50 M. stort Hul til Bunden. Udkastning mod Syd. Lynggroet i Hede. I den skal den i Skriv. af 27/3 1903 omtalte "Runesten" være funden. Jeg talte med Beskrivelsens Hjemmelsmand fhv Gaardejer Jens Kjeldsen Pedersen, hvis Oplysninger var overensstemmende med Brevets. Udgravningen foretoges, inden han blev gift, han er nu 84. "Stenen stod paa Højens Bund og [ulæseligt]. Højere oppe i Højen var fundet en Urne". [Nr. 5a] Det Hus i hvilket Stenen efter Kløvning kom til at tjene som Syldsten er betegnet med 5a og ligger tæt ved Sognets Vestgrænse, øst for Fredsminde. Det største Stykke sad i Sylden i nordøstre Hjørne, man kunne dengang udenfor se et Par Runer, men der er senere bygget til. Bevoksning: 1982: Græs
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest 1,5 x 12 m (Ø-V) x 18 m (N-S). Stærkt afgravet og ødelagt.[Sb.nr. 5] Indstillet til Frigivelse. [Nr. 5a] På Fredningsrejsen 1952 blotlagdes Husets Syld mod N, Ø og S uden at noget Spor af en Runesten kunde iagttages. Huset det drejer sig om ligger på Matr 6c Vallund og ejes af Fru Anna Marie Frederiksen. Bevoksning: 1982: Græs
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Museal rekognoscering - Sydvestjyske MuseerHøjrest, 120cm høj, 9m NØ-SV, 15m SØ-NV, med ældre, jævn afgravning på NØ-siden og stejl ældre afgravning på SV-siden. Ud fra beliggenheden må der være tale om resterne af den udgravede høj.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links