Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523524
Sted- og lokalitetsnummer
060406-80
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Østermarie kirke. Østermarie-stenen 2. Tre brudstykker samlet i et. Blågrå granitsten. Brudstykker- nes samlede længde er ca. 145 cm, bredde (max) ca. 22 cm, tykkelse (forneden) ca. 32 cm, (foroven) ca. 28 cm. Runeind- skrift, der er indhugget på de to modstående smalsider, ly- der i oversættelse: "Barne og Sibbe og Tue de rejste ste- nen efter deres fader Kæld. Krist hjælpe hans sjæl". De fire (5235-24, 25, 26, 27) runesten står i det lille ru- nestensanlæg mellem kirken og den gamle kirkeruin. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Kirkens Vaabenhuus findes opstillet en Runesteen, der forhen laa som Dørtærskel i Indgangsdøren men optoges i 1867. Den er omtalt (men ikke tegnet) i Jansens Manuskript om de bornholmske Runestene. Indskriften er tildeels meget tydelig, men tildeels ganske udslettet. Jeg læser den saaledes: R ... AUK. TOFI. OK. ASKUIR. LETU. RESA. STEN. EFTIR SIBA. .... SIN. KRIST. S(A)L. IAL(BI). Lacunen i Midten har ved indeholdt Ordet FAPUR, men kunde forresten rumme flere Runer. Indskriftens Slutning minder paafaldende om "Gyldensaa-Stenen" (See Nr. 142) Paa Stenens Bagside er udhugget en Blomst, som vistnok er et christeligt Symbol (mon med hensyn til 1ste Petr. Br. 1,24 ?). En anden mindre Runesteen (Brudstykke) findes oppe i Kirketaarnet, den skal allerede være omtalt i Bornholms-Beskrivelsen af 1624 (Manuscr. paa Univers. Bibl.) som siddende "i Støblingen, paa den venstre Side", for tiden kan af Indskriften ikkun sees: UK. S ... R. RE ..... FAPURSI ......
1870
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1870
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning2: Tre brudstykker samlet i et. Blågrå granit. Brudstykkernes samlede længde er ca. 145 cm. Bredde (max) ca. 22 cm, tykkelse (forneden) ca. 32 cm, (foroven) ca. 28 cm. Runeindskrift, der er indhugget på de to modstående smalsider, lyder i oversættelse: "Barne og Sibbe og Tue de rejste stenen efter deres fader Kæld. Krist hjælpe hans sjæl". 3: Blågrå granitsten. Højde ca. 170 cm, bredde (max) ca. 105 cm, tykkelse ca. 25 cm. På den ene side et ca. 91 x 93 cm stort "propelkors" samt ornamentik i form af en kringleknude. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Barne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter deres broder Sibbe. Krist hjælpe sjælen" 5: Grå granitsten. Højde ca. 151 cm, bredde (ved jordoverfladen) ca. 60 cm (ved toppen) ca. 18 cm. Ved runeindskriftsbåndets begyndelse nederst på forsiden er indhugget en trekant. Indskriften lyder i oversættelse: "Øde og Sven og Ødgar rejste stenen efter Gunulv ... pog efter moderen Gunild". 6: Lysegrå granitsten. Højde ca. 180 cm, bredde på den ene bredside (forneden) ca. 44 cm, og på den anden ca. 33 cm. Foroven ca. 20,5 cm. Runeindskrifterne på de to bredsider kan ikke med sikkerhed oversættes. På den ene side er et processionskors med et indtegnet hagekors. De fire runesten står i det lille runestensanlæg mellem kirken og den gamle kirkeruin.
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstermariestenen 2: 1,2 x 0,3 x 0,2 m. Sammencementeret af 3 brudstykker. Opretstående, jordgravet. Runeindskrift på to modstående smalsider. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig, ikke mindst i samspil med de nærved stående 3 andre runestene samt med kirkeruinen.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links