Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523525
Sted- og lokalitetsnummer
060406-227
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. kirkegårdsareal, Østermarie kirke. Østermarie-stenen 3. Blågrå granitsten. Højde ca. 170 cm, bredde (max) ca. 105 cm, tykkelse ca. 25 cm. På den ene side et ca. 91 x 93 cm stort "propelkors" samt ornamentik i form af en kringleknu- de. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Barne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter deres broder Sibbe. Krist hjælpe sjælen". De fire (5235-24, 25, 26, 27) runesten står i det lille ru- nestensanlæg mellem kirke og den gamle kirkeruin. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning3: Blågrå granitsten. Højde ca. 170 cm, bredde (max) ca. 105 cm, tykkelse ca. 25 cm. På den ene side et ca. 91 x 93 cm stort "propelkors" samt ornamentik i form af en kringleknude. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Barne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter deres broder Sibbe. Krist hjælpe sjælen".
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstermariestenen 3: 1,5 x 1,1 x 0,3 m. Helleagtig sten stående jordgravet, hældende mod Ø. På den V-vendte side en delvis bortslidt runeindskription i skriftbånd, på Ø-siden et stort "propelkors". ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med øvrige runesten samt kirkeruinen.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links