Nylarsker-sten 1 (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5334103
Sted- og lokalitetsnummer
060303-661
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1075 e.Kr. - 1125 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nylarsker-sten 1. Alternativ titel Ny Larsker-stenen II. Runesten af sandsten. Stenen er 260 cm høj, 118 cm bred og 20 cm tyk. Højden er målt over gulvet. Stenen er ornamenteret med en runeslange med hoved (set i profil, mandelformet øje) og hale samt et centralt placeret processionskors. Hoved, hale og korsstamme sammenholdes af et kobbel. Indskriften, som er placeret på stenens bredside, er indfattet i runeslange og processionskors og løber desuden i en linje uden for korsstammen til højre for denne. Indskriften lyder i oversættelse: ” Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard (Halvard); han druknede ude med hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans sjæl evigt uden ende(?). Denne sten skal stå efter (dvs. til minde)”. Stenen står i våbenhuset i Nylarskirke sammen med Nylarsker-sten 2.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenNylarsker-sten 1. Alternativ titel Ny Larsker-stenen II. Runesten af sandsten. Stenen er 260 cm. høj, 118 cm. bred og 20 cm. tyk. Højden er målt over gulvet. Stenen er ornamenteret med en runeslange med hoved (set i profil, mandelformet øje) og hale samt et centralt placeret processionskors. Hoved, hale og korsstamme sammenholdes af et kobbel. Indskriften, som er placeret på stenens bredside, er indfattet i runeslange og processionskors og løber desuden i en linje uden for korsstammen til højre for denne. Indskriften lyder i oversættelse: ” Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard (Halvard), han druknede ude med hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans sjæl evigt uden ende(?). Denne sten skal stå efter (dvs. til minde)”. Indskriften er opbygget af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. Den afsluttende stenformel er formuleret som et rytmisk vers (fornyrðislag). Også forudgående sætning kan være formuleret på rytmisk grundlag. Fundår 1643. Runestenen er tidligst omtalt i Ole Worms Monumenta Danica. Dengang lå den i gulvet i Nylarskirkens våbenhus, hvor den nu er rejst. Står i dag i våbenhuset i Nylarskirke sammen med Nylarsker-sten 2 (Bh 34). Datering: 1075-1125 - Overgangen vikingetid/middelalder. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk, rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngste sten i gruppen.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links