OS, set fra VSV
.
OS, set fra ØSØ
.
OS, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533429
Sted- og lokalitetsnummer
060303-73
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars. Jordfast sten, 3 m lang og 2 m bred, 1,25 m høj. I toppen er indhugget enkelte skålformede fordybninger. I eng.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.]N:70-73 betegne Stene med skaalformede Fordybninger.... [Sb.]N:72 og 73 ere store Granitblokke som hæve sig indtil 3 Alen op over Jordfladen. Paa det høieste Punkt af Stenen findes paa den ene 2 og paa den anden 3 skaalformede Fordybninger.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast Sten, 3 m l., 2 m br., 1,25 m høj. I Toppen er indhugget enkelte skaalformede Fordybninger. I Eng.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor, fritliggende jordfast stenblok i smukt lille træomkranset vænge tæt ved en bæk. På toppunktet 1-2 skåltegn. 1,4 x 3,9 x 2,6 m. En del affald deponeret i stengærder inden for § 53-området, jfr. omtale under 5334-28. Ifølge lodsejeren besøges denne sten hver sommer af mange (især tyske) turister. Adgang mulig via markskel fra cykelsti i N. *** Nyberejsningstekst *** Smuk beliggenhed. Endvidere den store stenbloks skulpturelle tyngde.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links