OS, set fra N
.
OS, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533428
Sted- og lokalitetsnummer
060303-72
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Jordfast sten, 2 x 2 m, 1,25 m høj. Den ene ende afsprængt. På oversiden ses enkelte skålformede fordybninger. I skel. Matr.nr. 1e: Jordfast sten i skel til matr.nr. 1d af Nylars.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.]N:70-73 betegne Stene med skaalformede Fordybninger.... [Sb.]N:72 og 73 ere store Granitblokke som hæve sig indtil 3 Alen op over Jordfladen. Paa det høieste Punkt af Stenen findes paa den ene 2 og paa den anden 3 skaalformede Fordybninger.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast Sten, 2 x 2 m., 1,25 m. høj. Den ene Ende afsprængt. Paa Oversiden ses enkelte skaalformede Fordybninger. I Skel.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor jordfast stenblok, der indgår i et stendige mellem matr.nr. 1d og 1e. 2-3 skåltegn. 1,1 x 2,8 x 2,7 m. Op mod stengærdet i skålstenens umiddelbare nærhed er delsdynget store mængder marksten, dels også andet affald i form af metalskrot (udtjente landbrugsredskaber, støbejernskedler, pandepladerester, vognhjul etc.) Endvidere er der ca. 10 m Ø for skålstenen inden for de seneste år deponeret adskillige, 1-2 m store, delvis sprængte stenblokke. Oprydning bør ske. Påtalt over for lodsejeren, der syntes klar over at hans benyttelse af stedet som losseplads ikke var så funstig. Han lovede i år at rydde op omkring stedet og herunder fjerne de nyanbragte sten, som delvis dækker skålstenen.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links