Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523443
Sted- og lokalitetsnummer
060305-118
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 1. Blå og rød sandsten. Højde ca. 167 cm. bredde ca. 86 cm, tykkelse ca. 11 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN, Broder (og) ... rejste dette kuml efter ... og efter deres broder (Eskil). Gud hj(ælpe deres sjæle)". Stenen står i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Kirkens Vaabenhus findes to Runesten og paa Kirkegaarden staar en Runesten, som nylig fandtes oppe i Lyngen. Disse Sten ville blive beskrevne i L. Petersens Værk om de bornholmske Runesten. Om selve Kirken kan henvises til det ny udkomne Værk: "De bornholmske Kirker."
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBlå og rød sandsten. Højde ca. 167 cm. bredde ca. 86 cm, tykkelse ca. 11 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN, Broder (og) ... rejste dette kuml efter ... og efter deres broder (Eskil). Gud hj(ælpe deres sjæle)". Stenen står i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten. Vestermarie stenen 1. Blå og rød sandsten. Ca. 1,7 m høj, ca. 0,85 m bred, 11 cm bred. Del af N hjørne afspaltet men igen påsat med cement. Hul på S del udfyldt med cement. Støttes bagtil af muret sokkel. Stenen står næst yderst mod N i en N/S række af 4 runesten.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links