Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523448
Sted- og lokalitetsnummer
060305-463
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrkuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 6. Blå og rød sandsten. Højde ca. 216 cm, bredde ca. 79 cm, tykkelse ca. 27 cm. Øverst et processionskors med indtegnet hagekors. (Ulæselig indskrift). Stenen står på hovedet i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBlå og rød sandsten. Højde ca. 216 cm, bredde ca. 79 cm, tykkelse ca. 27 cm. Øverst et processionskors med indtegnet hagekors. (Ulæselig indskrift). Stenen står på hovedet i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten. Vestermariestenen 6. Synlig højde, 1,85 m, ca. 79 cm bred, 27 cm tyk. Indhugget processionskors med indtegnet hagekors på stenen. Kun svagt synligt. Stenen er af blå og rød sandsten. Stenen er spaltet på langs, og den opr. overflade er delvist afspaltet. Stenen er forsøgt repareret med cementfyld. Stenen indgår S-ligst i en N/S stående række på ialt 4 runesten nær kirkegårdens VNV hjørne. Stenene er stillet med front mod ØSØ. Tæt Ø for kirkegårdens Ø-gærde.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links