Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523447
Sted- og lokalitetsnummer
060305-462
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie Vestermarie-stenen 5. Granitsten, højde ca. 210 cm, bredde ca. 59 cm. Stenens tværsnit danner en ligebenet trekant med indskriftsiden som grundlinie. De to andre sider er ca. 36 cm. Runeindskrift med slangeornemantik. Der er to tolkninger af runeindskriften. I den ene lyder oversættelsen: "Asvalde en velbyrdig 'dreng' rejste denne sten efter sin broder Alver. Træbene-Sønne hugge (indskriften). Skoge sveg den sagesløse". I den anden oversættelse lyder indskriften: "Asvalde rejste denne sten efter Alver sin broder. Den 'gode dreng', skæn- digt dræbt; men Skoge sveg den sagesløse". Stenen står få meter VNV fra kirketårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGranitsten, højde ca. 210 cm, bredde ca. 59 cm. Stenens tværsnit danner en ligebenet trekant med indskriftsiden som grundlinie. De to andre sider er ca. 36 cm. Runeindskrift med slangeornemantik. Der er to tolkninger af runeindskriften. I den ene lyder oversættelsen: "Asvalde en velbyrdig 'dreng' rejste denne sten efter sin broder Alver. Træbene-Sønne hugge (indskriften). Skoge sveg den sagesløse". I den anden oversættelse lyder indskriften: "Asvalde rejste denne sten efter Alver sin broder. Den 'gode dreng', skæn- digt dræbt, men Skoge sveg den sagesløse". Stenen står få meter VNV fra kirketårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten. Vestermariestenen 5. Grå granitsten ca. 2,1 m høj, 0,6 m bred. Stenens tværsnit danner en ligebenet 3 kant med indskriftssiden som grundlinje. Siderne 0,35 . Stenen står ca. 10 m VNV for kirketårnets V dør. Tæt N for 5234-44. ** Seværdighedsforklaring ** Flot runesten.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links