Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523445
Sted- og lokalitetsnummer
060305-460
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 3. Hvidgrå sandsten. Højde 107 cm. bredde (max) ca. 80 cm og tykkelse ca. 11,5 cm. Runeindskrift, der i oversættelse ly- der: "Gilling rejste (denne sten efter NN) sin (broder). Gud hjælpe hans sjæl". Stenen står i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHvidgrå sandsten. Højde 107 cm. bredde (max) ca. 80 cm og tykkelse ca. 11,5 cm. Runeindskrift, der i oversættelse ly- der: "Gilling rejste (denne sten efter NN) sin (broder). Gud hjælpe hans sjæl". Stenen står i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten. Vestermariestenen 3. Hvidgrå sandsten, ca. 1,1 m høj, 0,8 m bred, ca. 12 cm bred. Skråstillet mod VNV. Cementrester på stenens N-side. Runer næppe synlige p.g.a. mos. Stenen er placeret næstyderst imod S i N/S rækken af 4 runesten. Bevoksning: 1985: Mos
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links