Grænsesten
.
Mindesmærke
.
Grænsesten
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370756
Sted- og lokalitetsnummer
200201-201
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1910 e.Kr. - 1920 e.Kr.); Vejmærke, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3707:56 Genforeningsstenen i Gram. Mindesmærke, sagnsten og vejmærker. Genforeningssten udført af sagnsten på mindre jordhøjning, der er omgivet af 10 ældre grænsesten forbundne med en jernkæde. Jordhøjningen er 9,5 x 10.5 m stor og ca. 0,5 m høj, og omgivet af 10 grænsesten fra 1864-1920-landegrænsen. Der er tale om grænsestenene nr. 17, 20, 25, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53. Den danske del af inskriptionen på stenene er opmalet med rød farve, mens den preussiske del er opmalet med sort farve. Oven på jordhøjningen står genforeningsstenen udformet som en moderne stendysse. Som overligger er anvendt en sagnsten. Stenen er 2,8 x 2,7 m stor og 1,5 m høj. Stenen har uregelmæssig form og en meget ujævn overflade. Inskriptionen på overliggerens vestlige side er: ”Altid dages det dog paany hvor Hjertene Morgen vente 14. juni 1920”. Inskriptionen er opmalet med hvid maling. Sagn: Stenen er fundet 1906 i udkanten af Gram Skov i nærheden af en åben plads i Billeslund Skov, som altid er blevet kaldt Offerpladsen. Ingen træer ville gro der. Stenen, som man kaldte Offerstenen, lå halvt under jorden, og der var hugget et dybt, korslignende mærke i den.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSagnsten, "Offerstenen". Stenen er fundet i Billeslund Skov, ingen træer ville gro der. På stenens vestlige side står en tekst dateret 14. juni 1920.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Tinglysning - KulturstyrelsenOmtinglysning. Ny fredningstekst 2017 Genforeningsstenen i Gram Mindesmærke, sagnsten og vejmærker. Genforeningssten udført af sagnsten på mindre jordhøjning, der er omgivet af 10 ældre grænsesten forbundne med en jernkæde. Jordhøjningen er 9,5 x 10.5 m stor og ca. 0,5 m høj, og omgivet af 10 grænsesten fra 1864-1920-landegrænsen. Der er tale om grænsestenene nr. 17, 20, 25, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53. Den danske del af inskriptionen på stenene er opmalet med rød farve, mens den preussiske del er opmalet med sort farve. Oven på jordhøjningen står genforeningsstenen udformet som en moderne stendysse. Som ovenligger er anvendt en sagnsten. Stenen er 2,8 x 2,7 m stor og 1,5 m høj. Stenen har uregelmæssig form og en meget ujævn overflade. Inskriptionen på overliggerens vestlige side er: ” Altid dages det dog paany hvor Hjertene Morgen vente 14. juni 1920”. Inskriptionen er opmalet med hvid maling. Sagn: -Stenen er fundet 1906 i udkanten af Gram Skov i nærheden af en åben plads i Billeslund Skov, som altid er blevet kaldt Offerpladsen. Ingen træer ville gro der. Stenen, som man kaldte Offerstenen, lå halvt under jorden, og der var hugget et dybt, korslignende mærke i den.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links