Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2117118
Sted- og lokalitetsnummer
140201-49
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Skaldynge, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 4801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 4801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 4801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 4801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 4801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 4801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 4300 f.Kr. - 3701 f.Kr.); Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Dyreben, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Ildsted, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 4300 f.Kr. - 3701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Boplads, køkkenmødding "Nederst". Matr. nr. 2-a. En del af bopladsen "Nederst" med bevaret skaldynge. Arealet på matr. 2-a udgør ca. 0,3 ha der afgrænses af 5 skelsten, hvoraf de 2 nordligste også indgår i afgrænsningen af fredningen på matr. nr. 2-f. Fredningen udgøres af ovennævnte areal samt det imod nordøst tilstødende og 1,2 ha store areal på matr. nr. 2-f Nederst Mark, Albøge. På matr. 2-a er skelsten sat i områdets hjørnepunkter i vest, syd, nordøst og nordvest — de to sidstnævnte steder i skellet til matr. 2-f Nederst Mark, Albøge. Arealets største udstrækning er nordvest-sydøst ca. 135 m og nordøst-sydvest ca. 30 m. Sydvestsiden af den fredede boplads følger nordøstsiden af grusvejen "Kærbyvej". Arealet tilspidser i nordvestenden hvor det mod sydvest og nordvest afgrænses af samme grusvej. Mod øst og sydøst afgrænses arealet af skellene fra matr.nr . 2-f og 5-h. Matr. nr. 2-f. En del af bopladsen "Nederst" med bevaret skaldynge. Arealet på matr. nr. 2-f udgør ca. 1,17 ha afgrænset af 4 skelsten sat i områdets hjørnepunkter. De to sydligste indgår også i afgrænsningen af fredningen på matr.nr. 2-a. Arealets største udstrækning er nordvestsydøst ca. 150 m og nordøst-sydvest ca. 80 m. Nordvestsiden af arealet følger grusvejen til Kærbyvej 28. Mod nordøst afgrænses arealet af skellet til matr.nr . 2-d Nederst Mark, Albøge, mod sydøst af skellet til matr. nr. 5-h Albøge by, Albøge og mod sydvest af skellet til matr. nr. 2-a Nederst Mark, Albøge. Formålet med fredningen er at bevare den klassiske køkkenmødding-lokalitet for eftertiden. Arealet udlægges i permanent græs og kan anvendes til græsning og maskinel grønthøstning, som ikke resulterer i slidskader. Pløjning, grubning og anden jordbehandling må ikke finde sted. Fredningen hindrer ikke eventuel pleje af området. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser kan foretages efter forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links