Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221729
Sted- og lokalitetsnummer
140210-39
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"V. Dragishøj", græs- og brombærbevokset høj, hvis østlige parti er ret ø- delagt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDens østlige Halvdeel [af højen] er ruineret, men Restpartiet er lyngklædt. Her er et Brud i Midten og det er fyldt med tilsamlede Steen, ligesom der flere Steder paa Højen sees saadanne Samlinger. I Midten sees en stor Steen, som ikke er tilført. Her er i sin Tid funden en Stump af et Broncespyd eller Dolk. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj. Ø-lige halvdel (7 x 4 x 1 m.) næsten helt bortgravet - stort krater dækkende NV-lige fjerdedel (3 x 3 x 0,7 m.). Stendynge på V-siden af høj. Her pløjes også meget tæt på højen. Større marksten slæbes ind mellem de to høje :29 og :30. ********************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: På og mellem højene ligger stadig diverse marksten, enkeltvis og i store og små dynger. Mellem højene sås endda en "frontskovlfuld" mindre sten samt et par meterstore anbragt i forbindelse med forårspløjningen 1987, at dømme efter den helt friske, endnu påsiddende jord. Ejeren har ikke holdt sit over for HRK afgivne løfte om at fjerne stenene, men fortsætter tværtimod med at anbringe marksten. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumLav høj. Tæt bevokset med krat og træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links