Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221728
Sted- og lokalitetsnummer
140210-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsbevokset høj med brud i toppen. 1,7 x 17 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er lyngklædt, men har et Brud fra Sydsydøst til henimod Toppen. Brudet er omtrent 14' bredt 4' dybt. Desuden har den et rundt Brud i Toppen. Af Krandsstenene sees 3 mod Nordvest og 1 mod Nord samt 3 mod Vest. Højen er bygt af Muld og pløjet for nær flere Steder. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj, 2,5 x 19,0 x 19,0 m. Stort krater i top (4 x 4 x 1 m.) med 3 m. bred, 0,5 m. dyb grøft til højfod mod SØ. Bevokset med græs. I NV-siden af højen "friskt" rektangulært hul (1,25 x 1 x 0,5 m.) bevokset med hindbær. Der pløjes helt ind til højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDe gamle skader er idag dækket af bevoksningen. Højen er helt tilgroet med hindbær særligt på sydsiden samt bevokset med et par store træer bl.a. en hyld. Højen er synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links