Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221730
Sted- og lokalitetsnummer
140210-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Ø.Dragishøj", græs- og brombærbevokset høj, 1,8 x 9 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er saaledes omgravet, saa der ikke kan tages noget bestemt Maal paa den, men det sees dog, at den har været større end den vestre [sb. 39]. De forskjellige Indgravninger ere paa Tegningen betegnede saaledes, at A er ældst og F yngst. Alt tyder paa, at A er et gjennemført Bundbrud. I E, som kun har berørt det i sin Tid af A udkastede Fyld, fandtes et Stykke Jern, der mest lignede en Skjoldknap. Finderen paastod, at der ogsaa fandtes Lænke og Kroge ved det, hvilke gik tabte, da de næsten vare fortærede af Rust. Skjoldbulen havde en ligeudstaaende Kant omtrent 1" bred, som gik tabt ved Nyfigenhed. Her fandtes ogsaa en Æægformet Steen. Begge Dele ere indsendte. At disse Gjenstande ere udkastede af A er uden al Tvivl. Mange fremmede Steen findes især mod Vest. De faa urørte Rester af Højen ere lyngklædte. Den er bygt af fin Muld, er højtliggende og her haves en herlig Udsigt. Bevoksning: 1980: Løvkrat
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj, 2,0 x 15,0 x 15,0 m. Velbevaret. Lille stendynge på S-siden. ********************************************** Genbesigtigelse 13.05.1987: Se notat på skema af 20.11.1980 vedr. 2217:29. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er tæt bevokset med krat og træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links