Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221731
Sted- og lokalitetsnummer
140210-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lav, noget ujævn høj, ca. 0,75 m høj og ca. 8 m i tværmål. I midten 3 bære- sten af et smalt kammer. Bevokset med græs og krat, i ager. NMI: Mosbegroet stenkammer uden overligger i lav høj. Noget forstyrret.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en høj lyngklædt Bakke findes en lille Ophobning, der ogsaa er lyngklædt, og hvor enkelte Krandsstene kan paavises. Mod Øst sidder saaledes tre. Jordfylden har et Gjennemsnit af 16'. Kammeret, saaledes som det nu sees, har en Længde af 8', men det er tildels fyldt med Jord og Steen, alt rodet mellem hinanden, idet nogle Drenge af og til har gravet og søgt her. Her er funden en Fingerring af Bronce og to smaa Flintspyd. Bærestenene ere i Højde med den udvendige Fyld. Mellemrummene mellem Stenene er ikke paa sædvanlig Maade tættet med Flækker, men er tilpakket med Leer. Af Overliggeren sees ikke Spor. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor4 bæresten med krater N for (2 x 2 x 0,5 m.). Gammelt husholdningsaffald i kammer, delvist formuldet. Jvf. j.nr. 1101/61. ********************************************* Genbesigtigelse 13.5.1987: Stadig gammelt husaffald i kammeret: Blikbøtter, emaljeret køkkentøj, flasker etc. Bør fjernes, man kan vel næppe påtales, eftersom det tilsyneladende har ligget der uantastet siden 1961. JGB Senere tilføjelse: Intet videre at foretage. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumIkke fundet pga. tæt hindbærkrat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links