skansen og ebbevejen
.
skansen set fra vest
.
skansen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32141
Sted- og lokalitetsnummer
080503-7
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen har nærmest kvadratisk grundplan. Mod nord og syd be- grænses den af ca. 20 m lange tørre grave. Ved øst- og vestsi- den er der to volde, og mellem disse en mindre rund højning. Såvel volde som højning er indtil 3-4 m høje ved den nordre grav. Afstanden mellem gravenes yderkanter er ca. 28 m. Skan- sen, der er græsklædt, ligger på nordenden af Æbelø holm. Grænsen for det fredede areal går i nord og syd langs gravenes ydre overkant, i øst og vest langs en linie, der forbinder gravenes yderender. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1848
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer findes en Skanse der skal være anlagt 1848. Fra Oldtiden er ikke fundet Levninger (Øen er meget lav).
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links