Oversigt - Set fra V
.
Oversigt - Set fra SØ
.
Oversigt - Set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503418
Sted- og lokalitetsnummer
060105-262
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5034-17, 18. Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang jordvold, der er ca. 1,50 - 1,80 m høj og ca. 4 m bred. Fredningsgrænsen går langs skansens fod. Skansen er bevokset med træer og bu- ske. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjernes eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikva- ren.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 1,5 x 20 x 8 m. Orienteret NV-SØ. Indre stengærde synligt i SØ. Skansens oprindelige bredde vanskelig at bestemme. Skansen er målt så bred pga. aflejrede sandflugtssand på skansens N-del. Vej afskærer V skansen. Skansen er muligvis også afskåret i Ø. Kæmpe grantræ står umiddelbart S for skansen. Ung ask midt på skansens Ø-del. Enkel ung eg, birk og fyr på V-del. Skansen græsklædt, begyndende opvækst af brombær. Ejer ikke forespurgt om pleje. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links