skilte syd for anlægget, set fra syd
.
oversigt, set fra øst
.
kanonerne på plateauet, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38219
Sted- og lokalitetsnummer
040411-84
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse, også kaldet "Batteriet". Skansen består af en nærmest kvadratisk jordværk, der er opført på en naturlig banke, og omgivet af en vold og grav. Indenfor volden måler plateauet ca. 7 x 7 m, og volden er ca. 1 m høj. Fra bunden af graven, der omgiver skansen, er der 5 m til voldens topflade. Det fredede areal måler ca. 30 x 30 m. På det flade plateau indenfor volden er opstillet 3 kanoner. Skansen er træbevokset. Fredningsgrænsen forløber langs den omgivende gravs ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanseanlæg med batteri, ca. 100 x 50 m i ydre mål. (4 x 110 x 50 m). Anlægget består af jordvold og ydre grav. Herindenfor et fladt plateau og mod øst en nærmest kvadratisk batterihøj, der er omgivet af grav. På batterihøjen er opstillet 3 kanoner af jern. Mindesten hvorpå der står : "Stigsnæs batteri 1808 - 1814. K.A.F.". Stenen er placeret på den sydlige del af plateauet. Trætrappe, der fører op til kanonbatteriet. Trappen består af sveller, der er gravet ind i voldens sider. Tinglysningen bør ændres, så den omfatter hele skanse- anlægget. Evt. opmåling. ** Seværdighedsforklaring ** Skanseanlæg af usædvanlige dimensioner. På det centrale batteri er opstillet 3 kanoner på trævogne med 2 hjul. Stedet er smukt beliggende med udsigt til Agersøsund. Adgang ad kyststi, ca. 10 m's gang fra P-plads. Bør skiltes med opmåling. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister Skanse, også kaldet "Batteriet". Skansen består af en nærmest kvadratisk jordværk, der er opført på en naturlig banke, og omgivet af en vold og grav. Indenfor volden måler plateauet ca. 7 x 7 m, og volden er ca. 1 m høj. Fra bunden af graven, der omgiver skansen, er der 5 m til voldens topflade. Det fredede areal måler ca. 30 x 30 m. På det flade plateau indenfor volden er opstillet 3 kanoner. Skansen er træbevokset. Fredningsgrænsen forløber langs den omgivende gravs ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Skanseanlæg med batteri, ca. 100 x 50 m i ydre mål. (4 x 110 x 50 m). Anlægget består af jordvold og ydre grav. Herindenfor et fladt plateau og mod øst en nærmest kvadratisk batterihøj, der er omgivet af grav. På batterihøjen er opstillet 3 kanoner af jern. Mindesten hvorpå der står : "Stigsnæs batteri 1808 - 1814. K.A.F.". Stenen er placeret på den sydlige del af plateauet. Trætrappe, der fører op til kanonbatteriet. Trappen består af sveller, der er gravet ind i voldens sider. Tinglysningen bør ændres, så den omfatter hele skanse- anlægget. Evt. opmåling. ** Seværdighedsforklaring ** Skanseanlæg af usædvanlige dimensioner. På det centrale batteri er opstillet 3 kanoner på trævogne med 2 hjul. Stedet er smukt beliggende med udsigt til Agersøsund. Adgang ad kyststi, ca. 10 m's gang fra P-plads. Bør skiltes med opmåling.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links