Det forholdsvis flade landskab med gode jorder betyder, at det meste af Høje-Taastrup Kommune har været opdyrket, og i dag mangler kommunen derfor større, sammenhængende skovområder. I 1930’erne opstod der dog et ønske om mere skov på Vestegnen, og siden 1960’erne er flere skovrejsningsprojekter påbegyndt. De omfatter Vestskoven ved Kroppedal, Snubbekorsskoven, Fløngskoven, Hedelandsskov og Solhøj Fælled. Med undtagelse af Vestskoven, som fortsætter ud over kommunegrænsen, er alle skovene små, og med hver ca. 60 ha er Hedelandsskov og den nyetablerede skov på Solhøj Fælled kommunens største skovområder. I dag dækker skovene tilsammen 558 ha, hvilket svarer til ca. 7 % af kommunens areal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove