Gyldent græs bølger i vinden på toppen af den 41 m høje Brandhøj.
.

I Høje-Taastrup Kommune dækker enge, moser og overdrev tilsammen 309 ha, svarende til ca. 4 % af kommunens areal. Med 222 ha udgør moserne langt det største areal og ligger især langs Hove Å og i forbindelse med Porsemose, Vasby Mose, Sengeløse Mose og Maglemose. Engene dækker 73 ha og findes bl.a. i Store Vejleådal, Porsemose, Vasby Mose og Sengeløse Mose samt i Enghave nord for Vasby, mens de få, spredtliggende overdrev, som tilsammen udgør 14 ha, har de største arealer i Hedeland Naturpark og Sengeløse Mose samt omkring Bavnehøj i Fløng. Der er hverken hede eller strandeng i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land