skyttegrave set fra vest
.
område med skyttegrave set fra syd
.
område med skyttegrave set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390974
Sted- og lokalitetsnummer
200306-428
Anlæg
Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:74 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Ø-V-gående traverserende skyttegrav med en længde på ca. 150 m og en bredde på ca. 3 m.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). En strækning på ca, 150 meter i øst-vestlig retning med spor efter traverserede skyttegrave. Traverserne er ca. 2 meter brede og skyttegravene ca. 3 meter brede i toppen og 1 meter brede i bunden med skrånende sider, ca. 0,5 meter dybe. Arealet er bevokset med træer og krat.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links