571 oversigt. Set fra SØ.
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462310
Sted- og lokalitetsnummer
070304-26
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/6 1928, P.A. Bertouch-Lehn Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Stenkreds, 4-5 m i diam. af 36 ret store sten. Rummet inden- for belagt med sten, undtagen en rektangulær fordybning i midten, 2 x 0,55 m. I vestenden en stor sten, på bunden 2 sten. Unge bøge.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenlægning ca. 100 m Ø for sidstnævnte Høi[sb.28], og ca. 25 m S for Sognevejen langs Skovens Nordgrænse. Den er kredsrund med en Diameter af 4,50 m, og hele Fladen, med Undtagelse af en rektangulær Fordybning ved Midten, er belagt med Sten. Fordybningen er 2 m, NS, 0,55 m bred ved Bunden, noget mere foroven, og 0,35 m dyb. En Sten med vinkelstillede Flader ved Fordybningens Vestside, er særlig stor: 1,20 m x 0,60 m x 0,35 m. De andre Sten er gennemgaaende 0,50 m store, fra 0,30 m - 0,70 m. Hist og her synes en eller flere Sten at mangle, saaledes maaske ved det aflange Rums Sydende. I saa Fald skulde Rummet før kun have været ca. 1,30 m langt. Af Kredsens Vestside mangler ogsaa nogle Sten. 4-5 Sten har Bore-og Kilehuller, og er kløvede, nogle sikkert ogsaa flyttede ud af Leje. Paa Rummets Bund ligger nu 3 Sten. Om de oprindelig hører til der kan ikke afgøres. Ialt 36 Sten maa antages at ligge paa opr. Plads, 6-7 er kløvede eller flyttede. Bevoksning: 1977: Løvtræer
1928
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds, 4-5 m i Diameter, af 36 ret store Sten. Rummet indenfor belagt med Sten, undtagen en rektangulær Fordybning i Midten, 2 x 0,55 m. I Vestenden en stor Sten, paa Bunden 2 Sten. Unge Bøge.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds. Kredsen er 4 m i diam. Mod vest nogen forstyrrelse. Kredsen udgøres af 13 sten. Ingen jordhøjning i midten. Derimod et N-S vendt rektangulært rum (ligner faktisk dyssekammer af udseende) : det er ca. 2 m langt, ca. 0,5 m bredt. Ca. 1,5 m øst for kredsens yderside mod øst en noget forhugget sten. Umiddelbart virker den dog lidt for lille til egentlig bautasten. Skitse : Målene kun omtrentlige. Kammeret er blevet lidt for smalt. De sten, der tolkes som hørende til stenkredsen, er trukket op med sort. ** Seværdighedsforklaring ** Se skema for sb. 17 (fredningsnr. 4623-9). Bevoksning: 1977: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten sat 0,5 m syd for stenkreds.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links