8225 oversigt. Set fra V.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462311
Sted- og lokalitetsnummer
070304-27
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/6 1928, P.A. Bertouch-Lehn Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Stenlægning, 5,5 x 6 m, bestående af en ring af 50 store sten, i midten 2 rektangulære, åbne rum, 2 x 1,2 og 1,3 x 0,5 m. Noget forstyrret af rævegrave. Graner.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenlægning ca. 185 m SØ for 2 [SB.26]. Den maaler 5,50 m i N-S, 6 m i Ø-V. Dens Omrids er uregelmæssig mangesidet eller rundagtig, dog synes Nordsiden at være ret. Stenene ligger tæt samlede i et Lag, eller er rejste paa Kant, men i Midten er to rektangulære, aabne Rum med Længderetning Ø-V, et større mod S, adskilt fra et mindre, nordligt ved en Række Sten. Det sydlige Rum er ca. 2,00 m x 1,20 m, det nordlige ca. 1,30 m x 0,50 m. De er fyldte med Løv og løs Jord, som det ogsaa findes udenfor Stenlægningen. Synlig er nu over Løvet ca. 50 Sten af en Størrelse fra 0,30 m - 1,00 m, gennemgaaende af en Mellemstørrelse. Egnet til Undersøgelse og Fredlysning. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1927
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse af stensætningen gav ikke fund. Anlægget sandsynligvis forstyrret.
1928
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenlægning, 5 1/2 x 6 m, bestaaende af en Ring af 50 store Sten. I Midten 2 rektangulære, aabne Rum, 2 x 1,2 og 1,3 x 0,5 m. Noget forstyrret af Rævegrave. Graner.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenlægning. Stenlægningen er ikke fundet trods ihærdig eftersøgning. Flere steder i skoven dannede stenrækker af ret anselige sten div. mønstre. Er måske adsplittede anlæg, der ikke længere kan erkendes som sådanne. Netop i området, hvor sb. 27 skulle være, sås talrige store sten. Ligeledes syd for sb. 22 ned mod midten af skoven. Øst for sb. 27 er tæt nyplantning. Eftersøgning umulig her (for det tilfælde, at sb-nummeret skulle være plottet galt ind). 4/1-1987. Fortidsmindet ligger præcis dér, hvor det efter m.b. skal ligge, i et område, hvor der også i dag er grantræer (ikke nyplantede i 1977). Fortidsmindet fremtræder dog ikke helt som beskrevet på blåt kort, idet der i stenlægningen ikke kan ses de 2 rektangu- lære åbne rum. I stedet ses en ca. 0,5 m høj højning, nåle- og jorddækket, med ca. 6 m diam. I højningen anes adskillige sten. Dens Ø halvdel er omkranset af ca. 30 synlige sten i størrelsen 0,5 - 1 m, der dog ikke danner nogen randkæde, da de tildels ligger i 3-4 rækker. Ca. 2 m Ø for MS ligger en større sten. Der er ingen tegn på nyere forstyrrelser, bortset fra naturlige rævegrave. M.B. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links