Indgangen til Teater Momentum i Ny Vestergade nær Odense Å. Tidligere lå her et biografkompleks, i folkemunde kaldet Flodbio.
.

Bygningen Ny Vestergade 18 nær Odense Å har en lang historie bag sig som underholdningssted for odenseanerne. I dag rummer den tre meget forskellige teatre. Teater Momentum blev oprettet i 2005 som en videreførelse af børne- og ungdomsteateret Gadesjakket og er i dag Odenses vigtigste alternative scene. Teater Momentum har udviklet en særlig model, hvor hver sæson tegnes af en ny kunstnerisk leder, som bliver udfordret til at skabe tre værker ud fra en fast ramme, udstukket af det kunstneriske råd, som teaterets leder, Marianne Klint, udpeger. De to andre teatre er hhv. Nørregaards Teater, et af landets flittigst turnerende børne- og ungdomsteatre, oprettet i 1992 og med en alternativ scene i Vollsmose, samt Den Fynske Opera fra 1996.

I 1895 besluttede en kreds af revyglade borgere at bygge et underholdningsteater til erstatning for det Pantheon, som fra 1859 havde været forlystelsescenter i Odense. Allerede om sommeren stod det klar under navnet Odense Sommertheater. Festligt og folkeligt var det, og teateret indskrev sig i teaterhistorien ved i åbningssæsonen for første gang at lancere Danmarks tredje nationalsang, »Sejle op ad Aaen« – og åen er selvfølgelig Odense Å. Året efter tog teateret navneforandring til Odense Folketheater, og kunstnere stod i kø for at optræde der, lige fra Liva Weel til Holger »Gissemand« Pedersen.

Helt op til 1930’erne gik det godt for teateret, men under 2. Verdenskrig blev det overtaget af den tyske besættelsesmagt og omdøbt til Deutsches Haus. Et vittigt hoved fjernede på befrielsesnatten »s« og »h« fra skiltet, så der stod »Deutsche aus«. Efter krigen blev det bygget om til biograf, stadig under navnet Odense Folketheater, og i 1971 udvidet til at rumme tre biografer. Restauranten blev genoplivet allerede efter krigen, men i 1982 måtte den opgives, og lokalerne blev indrettet til egnsteateret Banden. Teateret blev imidlertid nedlagt i 1993, og da biograferne også rykkede ud i 1995, besluttede kommunen, at huset udelukkende skulle bruges som teater. I dag rummer det så tre fleksible sale for hhv. Teater Momentum, Nørregaards Teater og Den Fynske Opera.

Videre læsning

Læs mere om

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Teater og film