Antal skoler og elever i Solrød Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Solrød Gymnasium tegnet af Friis & Moltke blev indviet i 1978. Med gymnasiet på højre hånd og Solrød Bibliotek og Kulturhus på den anden side af det lave bassin er de to institutioner tæt knyttet sammen. Solrød Rådhus ligger over for biblioteket.
.

Middellevetiden er et par år højere end for regionen som helhed. Samtidig er der færre sociale problemer end på regions- og landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Solrød Kommune er tæt på landsgennemsnittet. Der er en lidt større andel af de 30‑34-årige, der i 2020 har en erhvervsuddannelse (33 % mod 26 % på landsplan) og noget færre med en lang videregående uddannelse (16 % mod 23 % på landsplan). I 2020 havde kvinderne det højeste uddannelsesniveau.

Grundskoleuddannelse

Kommunens største folkeskole er Uglegårdsskolen, der i 2020 havde omkring 1.200 elever, heriblandt specialelever. Skolens Jersie Afdeling blev lukket i 2014. Uglegårdsskolen er opført i årene 1972-74, helt i træ med en kanal, der løber gennem skolen.

Munkekærskolen er den næststørste folkeskole (knap 900 elever) og har også tilbud til elever med særlige behov på Heldagsskolen. Havdrup Skole er den mindste almindelige folkeskole med ca. 500 elever. Under Folkeskoleloven er også 10Solrød, der er kommunens 10.-klassetilbud. Her kan man vælge den almene linje eller EUD10, hvor fire forskellige grundforløb udbydes i samarbejde med erhvervsskoler i bl.a. Køge og Roskilde.

Sydkystens Privatskole er den første frie skole i kommunen, oprettet i 1975, og blot fire år senere kom Køge Bugt Privatskole til. Jersie Privatskole fra 2013 blev oprettet som en følge af den bebudede lukning af den lokale folkeskole.

Ungdomsuddannelserne

Solrød Gymnasiums bygning på Solrød Center 2 er fra 1978 og rummer både gymnasiet og det lokale bibliotek. Skolen havde i 2020 ca. 670 elever på STX og HF. Afdelingen Greve/Solrød af FGU Skolen Øst ligger på Grevevej 20 i Greve og har flere tilbud inden for forberedende grunduddannelse.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Solrød Kommune, Region Sjælland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Solrød Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 82,5 år. Det er halvandet år over landsgennemsnittet og over to år mere end gennemsnittet for Region Sjælland. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er såvel de selvrapporterede helbredsforhold som sundhedsvanerne lidt bedre end i Region Sjælland og hele landet.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg var i 2019 på 8,4 besøg med offentligt tilskud pr. indbygger og dermed lidt højere end på landsplan. I Solrød Kommune var antallet af indlagte patienter pr. 1.000 borgere på et somatisk sygehus i 2018 på 127, hvilket også er lidt højere end i landet som helhed (118). Det nærmeste akutsygehus er Sjællands Universitetshospital i Køge. Blandt de kommunale sundhedstilbud om forebyggelse og rehabilitering efter sygdom indgår forløb i Genoptræningscenteret, der ligesom rådhuset ligger i Solrød Center.

Socialområdet og forsørgelse

Solrød Kommune har færre sociale problemer end landet som helhed. Det socialt betingede udgiftsbehov i kommunen var i 2020 således 36 % lavere end landsgennemsnittet. I 2018 var der 25,7 dagplejepladser og 35,9 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af dagplejepladser var lidt større og antallet af pladser i daginstitutioner lidt mindre end landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 4,2 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er klart færre end på landsplan (10,1).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2008 var det 2,9 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, beskyttet bolig eller plejebolig. I 2020 var denne andel 2,8 %, hvilket er mindre end i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Solrød Kommune er lavere end i regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 6,0 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. I Region Sjælland som helhed var det tilsvarende 13,8 og på landsplan 15,8 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg