Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282953
Sted- og lokalitetsnummer
010411-51
Anlæg
Vej, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Brolagt vej - over lavt, fugtigt område. Strækningen er ca. 25 m lang. Bredden ca. 2,5 m. Vejen skæres af Dybendals­rende. En del af kantstenene ses.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrolagt vej.
1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiEn kant af sten er synlige på en 10 m lang stræknng væk fra bækken
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"DKC 010411-51: Kirkelte Hegn. Brolagt vej (SNS F 53-1794)"

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links