Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250961
Sted- og lokalitetsnummer
130303-255
Anlæg
Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1917 e.Kr. - 1971 e.Kr.); Jernbaneanlæg, Nyere tid (dateret 1917 e.Kr. - 1971 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2509:61 Dæmning. Jernbanedæmningen har en længde på ca. 6,3 km. Bredden veksler fra 5 til 25 m. På det meste af strækningen er dæmningen 8-10 m bred. Højden veksler fra 0,5 til 20 m. Dæmningen er beliggende mellem Christianshede Stationsby og Funder, og er en nedlagt del af jernbanen ”Den skæve Bane”, der gik skråt ned over Jylland fra Langå til Esbjerg. På dæmningen er i dag anlagt en natursti/cykelsti, som på det meste af dæmningen består af en 1 m bred asfaltsti. Asfaltstien kan vedligeholdes som hidtil. På de nordligste ca. 400 m løber den nuværende jernbane også på den gamle dæmning. Det eksisterende jernbanespor Silkeborg-Herning er ikke omfattet af fredningen. Ca. 200 m fra fortidsmindets sydlige ende går en betonbro over dæmningen. Broens højde er ca. 10 m. Broens længde er 25 m, mens bredden er 5 m. På broens sider er påsat årstallet 1918. Ca. 1,9 km fra fortidsmindets sydlige ende findes et fundament på dæmningens krone. Fundamentet måler 2,5 x 3,5 m og er op til 0,5 m højt. Ca. 2 km fra fortidsmindets sydlige ende er en betonbro bygget ind i dæmningen. Broens højde er ca. 6 m. Broens længde er 11 m, mens bredden er 5 m. Broen har fløjmure af kampesten samt rækværk af stål og træ. På brosiden mod øst er påtrykt årstallet 1917. Ca. 2,4 km fra fortidsmindets sydlige ende findes en vejoverføring, der fører op til dæmningen. På begge sider er vejoverføringen 5 m bred. Ca. 3 km fra fortidsmindets sydlige ende er en betonbro bygget ind i dæmningen. Broens højde er 8-10 m. Broens længde er 14 m, mens bredden er 5 m. Broen har fløjmure af kampesten samt rækværk af stål og træ. På brosiden mod vest er påtrykt årstallet 1917. Ca. 3,6 km fra fortidsmindets sydlige ende findes en vejoverføring, der fører fra øst op til dæmningen. Vejoverføringen er 10 m bred og delvist afspærret med træbom. Ca. 3,7 km fra fortidsmindets sydlige ende er en betonbro bygget ind i dæmningen. Broens højde er ca. 6 m. Broens længde er 11 m, mens bredden er 5 m. Broen har fløjmure af kampesten samt rækværk af stål. På begge brosider er påtrykt årstallet 1917. Ca. 4 km fra fortidsmindets sydlige ende er en betonbro bygget ind i dæmningen, hvor den nuværende jernbane Silkeborg-Herning samt Funder Å krydser den gamle dæmning. Broens højde er ca. 20 m. Broens længde er 100 m, mens bredden er 5 m. Broen har stålrækværk, som er højest på midten, hvor det danner en decideret afskærmning. En nyere træbelægning er lagt på brodækkets midte og fungerer som en gangbro. Træbelægningen kan vedligeholdes som hidtil. Øst og vest for midterpartiet er brodækket derimod grusbelagt. Ca. 4,4 km fra fortidsmindets sydlige ende findes en vejoverføring, der fører op til dæmningen. På begge sider er vejoverføringen 10 m bred. Mod både nord og syd ses jernstolper fra en bom. Ca. 4,4 km fra fortidsmindets sydlige ende findes et betonfundament på dæmningens krone. Fundamentet måler 0,5 x 0,5 m og er 0,5 m højt. Ca. 4,9 km fra fortidsmindets sydlige ende findes en vejoverføring, der fører op til dæmningen. På begge sider er vejoverføringen 7 m bred. Mod både nord og syd ses jernstolper fra en bom. Ca. 5,9 km fra fortidsmindets sydlige ende findes en vejoverføring, der fører op til dæmningen. På begge sider er vejoverføringen 5 m bred. På dæmningen findes 11 km-sten. Stenene er trekantede med kilometerangivelse indhugget på to af siderne. Følgende km-sten er bevaret: 100,4, 100,8, 101,0, 101,2, 101,4, 101,6, 102,2, 102,4, 102,6 og 103,4 og 104,0.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumSe besigtigelsesnotat under digital dokumentation.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links