Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
430928
Sted- og lokalitetsnummer
220106-237
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. Vejsten. En opretstående firesidet, groft tilhugget granitsten, der måler ca. 70 cm over jordoverfladen. Dens sidemål er ca. 27 x 40 cm. På den mod syd vendende side er indhugget følgende: HADERS LEBEN 1788 Stenen står ved den vestre side af den gamle oksevej ved Oksekær. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges, og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.01.06-237. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 5) Oksekær ved vestsiden af gl. oksevej, nær dennes udmunding i vej til Kliplev. Holbøl sogn. Vejvisersten. Se vedlagte situationsskitse.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Foto: S/H og F 03.09 fra S og 03.10 fra SSV. 23.10.84: 4309:28 og 29: Stenene står som beskrevet. De skæmmes dog en del af langtidsparkerede landbrugsredskaber: Harve og plov. Foto: 001/01/01. CLM
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"BS 42-1: Vejvisersten v. Oksekær på Hærvejen (Nu markvej) : Hadersleben 1788."

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links