Vikingelandsbyen henvender sig primært til kommunens skoler og institutioner. Her bliver børnene klædt ud i traditionelt tøj fra tiden og inddelt i forskellige arbejdsgrupper. Dagen afsluttes i Salshuset, en rekonstruktion af et etskibet hus fra den sene vikingetid. Det tog seks år at bygge huset og bidrag fra over 100 frivillige, der brugte rekonstrueret værktøj.
.

Vikingelandsbyen er et historisk værksted ved Risby i Albertslund Kommune.

Vikingelandsbyen blev oprettet i 1992 som et eksperimentelt arkæologisk værksted, hvor arbejdsprocesser og bygningsmetoder afprøves. Omkring tre grubehuse og et langhus formidles vikingetidens hverdagsliv, madlavning og håndværk, bl.a. rebslagning, smedning og vævning.

Landsbyen samarbejder med Kroppedal Museum om formidlingsprojektet Vikingebro, hvor frivillige og skolebørn er med til at opføre en rekonstruktion af kong Harald Blåtands Ravning Enge-bro over Vejleådal med autentisk værktøj og arbejdsmetoder.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv