3909-50-1
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390950
Sted- og lokalitetsnummer
200306-308
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Hoptrup, art.nr.31, parcel 33. Vildtbanepæl Granitsten, hvis fulde længde er ca. 2,3 m, og hvis omkreds er ca. 20 x 30 cm. På den øverste del af stenen er indhugget Chr.7.s kronede monogram. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVildtbanepæl ved amtsgrænsen ved Hovslund skov med kronet monogram C 7 på den nordlige side af pælen.
1985
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum[HAM] Foto: d 1212-1213. [HAM] Neg. nr. C 2961-62.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links