Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250957
Sted- og lokalitetsnummer
180304-147
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fragment af vildtbanesten, 97 cm høj. Såvel det øverste som det nederste af stenen er knækket af. Inskriptionen vender mod nord og lyser: F5 u S SAWB ANO 1757 Foroven anes det nederste af en krone, og for neden det øverste af stenens nummer. Stenen er opstillet på en lav cementsokkel.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumVildtbanesten ved Christianshede Kirke. Stene er knækket i toppen, således at takkerne på kongekronen mangler. Stenene er desuden sat på en falsk sokkelfod af cement. Originalen er omkring 1 meter høj. Der er mulighed for parkering ved stenen og der er desuden skiltet. Følgende er indhugget i stenen: Kronen F5 u= S SAWB ANO 1757 no1

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links