På kanten af Holsted Bakkeø, ca. 1,5 km nordvest for Foldingbro, ligger de ca. 40 ha store Åtte Bjerge. Størstedelen af det kuperede område ejes af staten, mens resten ejes af Fredningsforeningen eller er privatejet.

Tidligere fremstod Åtte Bjerge som et åbent hedelandskab, men gradvis forsvandt lyngen, og området groede til i græs og krat. I dag består bakkerne af græsklædte overdrev, krat og skov med væld, enge og moser i lavningerne. Nede i dalen lige øst for Flagstangshøj findes desuden en lille opstemmet sø. For at holde området lysåbent græsses det af får og kvæg.

Det varierede naturområde har et mangfoldigt dyre- og planteliv. I væld og moser vokser den sjældne tørveviol sammen med bl.a. plettet gøgeurt, mosetroldurt, tvebo baldrian, benbræk, rundbladet soldug, tranebær og butfinnet mangeløv, mens man på overdrevene og i skovene kan støde på arter som kambregne, smuk perikon og engelsk visse. Insektlivet er tilsvarende rigt med arter som blå oliebille, sortbrystet maskebille, egebladruller og cikadegræshoppe.

Åtte Bjerge blev fredet i 1933. Da Interessentskabet Fredningsforeningen Aatte Bjerge købte en del af området og stillede det til rådighed for offentligheden, blev fredningen dog allerede det følgende år indskrænket til kun at omfatte ca. 3 ha omkring Flagstangshøj.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land