Det centrale Øster Hornum, 2017. Den gennemgående Nibevej, en del af hovedvejen mellem Nibe i nordvest og Støvring i sydøst, er byens hovedfærdselsåre, hvor dagligvarebutik og enkelte mindre servicevirksomheder samt forsamlingshus er lokaliseret. Idrætsfaciliteter ligger i byens sydlige del vest for Nibevej, mens byens skole ligger nord for Estrupvej omgivet af parcelhuskvarterer undtagen mod nord, hvor der er ældrecenter.
.

Øster Hornum har en befolkning på 975 og et areal på 67 ha. Byen ligger ca. 16 km sydvest fra Aalborg i et kuperet morænelandskab, der øst for byen når en højde på 90 m ved Egedal Høj og mod nordvest 103 m ved Frendrup Nihøje. Det kamtakkede hvide kirketårn hæver sig over byens tage, mens den øvrige bebyggelse følger det bakkede terræn. Et særkende for byen er Wøldikes Æblehave i byens vestlige del lige syd for kirken.

Byen rummer nu landbrugsorienterede virksomheder og serviceerhverv for et lokalt opland. Den centrale del af byen domineres af bebyggelsen langs den gennemgående Nibevej. Hovedparten af byen består i øvrigt af parcelhuse udstykket på østskråningerne i 1970'erne. Byen huser folkeskole, daginstitution, ældrecenter, idrætshal, forsamlingshus, lægehus, dagligvarebutik og enkelte service- og håndværksvirksomheder.

Aktive lokale foreninger har opbygget Friluftscenter Katbakken og stier i omegnen til bl.a. Frendrup Nihøje og Frendrup Skov. Med beliggenheden i smukt, storbakket landskab, nær fredede naturområder og inden for pendlingsafstand til Aalborg rummer byen potentiale for en vis bolig- og befolkningstilvækst. Kommunen har planlagt, at den fremtidige byudvikling skal ske i byens vestlige del.

Betydning af bynavnet Øster Hornum

Den ældste kendte kilde til navnet Hornum er sandsynligvis som herredsnavn fra *1231, hvor formen Hornøgheret optræder. I senere kilder findes former som Hornumheret (1363), Hornuhæreth (*1380) og Hornwm (1489). Hvis belægget fra *1231 faktisk gælder Hornum Herred og dermed Øster Hornum, er navnet sammensat af substantivet horn og substantivet høj og sigter således til en hornformet høj. Alternativt er navnet sammensat af substantivet horn og det gammeldanske substantiv hēm »bebyggelse, ejendom«, som sigter til en bebyggelse på et hornformet fremspring. Siden ca. 1880 har det foranstillede Øster- adskilt Øster Hornum fra Hornum og Vester Hornum i Vesthimmerlands Kommune.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer