Det centrale Nørager, 2017. Byens forretningsliv er koncentreret inden for trekanten Bredgade, Vestergade og Jernbanegade. Byen er vokset op omkring landevejen Løgstørvej, der gennem byen bliver til Bredgade, og omkring den i 1966 nedlagte jernbane Hobro-Aalestrup. Stationen på Jernbanegade blev i 2016 nedrevet for at gøre plads til en nybygget kommunal administrationsbygning. Cirka 8 km øst for byen er der tilslutning til motorvej E45.
.

Nørager ligger i et storbakket morænelandskab ca. 12 km nordvest for Hobro ved gennemfartsvej 29 mod Løgstør. Byen har en befolkning på 1.168 og et areal på 105 ha og ligger, hvor den nu nedlagte jernbane mellem Hobro og Aalestrup krydsede landevejen mellem Hobro og Aars. Nørager har udviklet sig til en landbrugsorienteret erhvervsby og et servicecenter for by og opland.

Kommer man til byen ad Bredgade fra nordvest, springer de høje, skinnende mælketanke og saltsiloer fra byens største private virksomhed, Nørager Mejeri, i øjnene. Den ældste del af byen, hvor forretningslivet er koncentreret, ligger inden for trekanten Bredgade, Vestergade og Jernbanegade. Banen er lukket, og stationen revet ned, men kroen består. Byen huser endvidere ældrecenter, folkeskole, børnehave, Kulturhuset Kig Ind med biblioteksfilial, idrætshal, sportsfaciliteter samt købmand, bager, byggemarked og et mindre antal udvalgsvarebutikker og servicefunktioner. Kommunen har placeret en del af sin forvaltning i det tidligere rådhus, men en ny bygning, også i Jernbanegade, er under opførelse og forventes færdig i efteråret 2017. Byens erhvervsområder ligger langs Bredgade og øst for byen tæt ved Løgstørvej. Det fremtidige boligbyggeri skal placeres i forlængelse af Nordvestvej.

Byen har nærliggende grønne områder ved Nøragergård, Torsdal Bæk og den nye statsskov Nørager Skov.

Betydning af bynavnet Nørager

Den ældste kendte kilde til navnet Nørager er fra *1393, hvor formen Nøragher optræder. I senere kilder findes former som Wester Nøragger (*1466), Nørreagger gordt (1516-18) og Østernarager (1553). Navnet er sammensat af det retningsangivende adjektiv nørre og substantivet ager. Det sigter således til bebyggelsens lokalisering på sognebyen Durups nordlige mark. I 1400- og 1500-tallet kaldtes landsbyen også Vester Nørager, mens herregården sydøst for byen kaldtes Øster Nørager. I dag er det byen, som er opstået omkring Nørager Station, som kaldes Nørager, mens den gamle landsby kaldes Gammel Nørager.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer