Amagerværket er et kraft-varme-værk beliggende i Amager Øst i København. Amagerværket blev indviet i 1971 og anvendte dengang kul som brændsel. Fra værket løber landets største fjernvarmetunnel omkring 40 meter nede i jorden via Adelgade til Fredensgade på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro. Den blev sat i drift i 2009 og har en diameter på over 4 m. Amagerværket er blevet udvidet fire gange og har nu fire blokke med hver sit sæt af kedler, turbiner og generatorer. I 2020 benyttes der på Amagerværket og på Avedøreværket (i Hvidovre Kommune) stort set kun biobrændsel i form af træflis og halm.

I klart vejr præger Amagerværket, sammen med Københavns to øvrige endnu aktive kraftværker H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket, forsat byens profil.

Videre læsning

Læs mere om transport, forsyning samt bygge og anlæg i København

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked