Plettet gøgeurt har et af sine få sjællandske voksesteder i Bagholt Mose. Her har den ideelle vækstbetingelser. Arten kræver et lysåbent voksested, og derfor er den helt afhængig af, at man rydder opvækst af buske og træer i mosen.
.

I Munkeskov ligger resterne af Bagholt Mose, en stor højmose på 13,7 ha. Munkeskov er en del af Juellund private skovdistrikt. Kommunen har ryddet to områder og rydder ny træopvækst hvert eller hvert andet år. I dag findes derfor en veludviklet hængesæk med begyndende tendens til udvikling mod højmose. Efter tidligere tiders tørvegravning og kanaliseret afvanding mod syd fremstår stedet i dag som en mosaik af forskellige lysåbne og skovbevoksede mosetyper. En stor part er skovbevokset tørvemose og elle-aske-skov, og kun en lille del har overlevet som lysåben hængesæk.

Der findes enkelte mindre vandhuller med åbent vandspejl i området, formentlig fordi tørvegravningen har lavet hul ned til kalkrige jordlag, hvorfra grundvand er strømmet ind under hængesækken. Det kalkrige vand bevirker, at der er opstået områder med ekstremrigkær i mosen med bl.a. mygblomst, som nok er forsvundet igen. Andre sjældenheder som hjertelæbe, plettet gøgeurt, uldtuekogleaks og løgurt er pga. tilgroningen gået betydeligt tilbage, og visse arter er muligvis forsvundet helt. Bagholt Mose er også kendt for sin særlige mosflora, der tæller flere meget sjældne arter, bl.a. kærgittermos.

Selve hængesækken er ikke offentligt tilgængelig, men rundt om mosen går et Spor i Landskabet, kaldet Bagholt Mose. Man går dels ad en trampesti gennem ung egekultur omkranset af kirsebær og ellesump, dels på en gammel tørvevej, der gennemskærer mosen. Færdsel uden for stien er ikke tilladt og kan være forbundet med fare pga. de gamle tørvegrave.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land