De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Faxe Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunen har en lang kystlinje mod Faxe Bugt og Præstø Fjord, der mindsker temperaturvariationerne. Samtidig ligger der syd for Haslev en del skov og søer, som også begrænser temperaturstigningerne. Søer og åer giver ofte tågedannelser, som solen skal fjerne, inden dagens opvarmning kan begynde. Årstemperaturen er lig landsgennemsnittet. Kommunen ligger tæt på kontinenterne mod syd og øst, så varme om sommeren og kulde om vinteren kan påvirke området.

Med den fremherskende vestenvind når luften at tørre ud hen over landet, så kommunen får en del mindre nedbør end landsgennemsnittet. I juli måned hører kommunen til blandt de ti tørreste i landet. Det bakkede terræn i kommunens sydlige del giver dog lidt flere skyer og nedbør end i den nordlige del. Den tørre luft giver plads til solen, og kommunen har lidt flere soltimer end landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Faxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima