skyttegrav syd for marstrupvej set fra øst
.
batteriet syd for marstrupvej set fra syd
.
krater syd for marstrupvej med væltet træ
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390876
Sted- og lokalitetsnummer
200210-435
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3908:76 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). På et ca. 250 meter NV-SØ og ca. 30 meter NØ-SV stort areal, som er gennemskåret af Marstrupvej, ligger de sprængte rester af et mellemsvært batteri. På arealet er adskillige kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses endvidere rester af skyttegrave og batterigrave, som er delvist tilfyldte. Der ligger sparsomme rester af beton i enkelte af kraterne. Vejbelægningen på Marstrupvej kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). På et ca. 250 meter NV-SØ og ca. 30 meter NØ-SV stort areal og gennemskåret af Marstrupvej ligger de sprængte rester af et mellemsvært batteri. På arealet ligger adskillige kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses rester af skyttegravene og batterigravene, som er delvist tilfyldte. Der ligger sparsomme rester af beton i enkelte af kraterne. Ifølge Mogens Scott Hansen bestod batteriet af fem stk. 12,5 cm kanoner. Batteriet er helt tilgroet med træer og krat. Rummene blev forinden sprængning opmålt af premierløjtnant N. C. Bidstrup 1922, Afsnit 2 plan 9, Abkiær Batteri.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links