Oversigt - fra ØNØ
.
Oversigt - fra NØ
.
Oversigt - fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030179
Sted- og lokalitetsnummer
020302-134
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning VI er en jordbygget dæmning ca. 50 m lang, op til 20 m bred og ca. 3 m høj. Soløsevej løber i dag delvis hen over dæmningen, som tillige er noget reguleret og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter den jordbyggede dæmning med underløb. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiDæmning VI er en jordbygget dæmning ca. 50 m lang, op til 20 m bred og ca. 3 m høj. Soløsevej løber i dag delvis hen over dæmningen, som tillige er noget reguleret og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter den jordbyggede dæmning med underløb. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links