Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030149
Sted- og lokalitetsnummer
020302-109
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1888 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

To skydestillinger. Betonanlæg. 2 U-formede standpladser for mobile ansertårne, orienteret N-S, med front mod N. Standpladserne består af 30 cm tykke og ca 85 cm høje betonmure, hvis indvendige mål er 2,55 x 1,6 m. Ved åbningen mod S er der tillige 1,25 m lange flancher. Standpladserne er forbundet med en ca 2 m bred løbegrav, orienteret VSV-ØNØ. Løbegraven starter ved Klampenborgvej. 1. Skydestilling ligger 15 m fra Klampenborgvej. 2. Skydestilling yderligere 12 m fremme, hvor også løbegraven slutter.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiDel af Ordrup Krat batteri. To betonkonstroktioner. Ikke opmålt.
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiDæmningsbatteri II omfatter to betonstøbte, U-formede briske med foranliggende jordkappe. Briskene er forbundet med en jordgravet tilkørselsvej fra Klampenborgvej. Det beskyttede anlæg omfatter to betonstøbte briske med foranliggende jordkappe samt en jordgravet tilkørselsvej. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links