Oversigt mod VSV
.
Oversigt mod ØNØ
.
Oversigt mod NNV
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030150
Sted- og lokalitetsnummer
020302-110
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestre Ordrup Krat Batteri. Betonanlæg. Dobbeltkaponiere, symmetriskanlagt. Delvist tildækket og fremstår som en jordhøjning, 17 x 15 m, 1,5 m i højden, orienteret N-S. Mod S en 7,2 m lang og fra 1 til 3, 5 m høj betonfacade (delvis tildækket) som i N har en 4 m lang skrå flanche, næsten vinkelret ud fra facaden. I facadens N-lige del, helt forneden, en 95 x 70 cm stor kanonluge, med pansret låge. Mod S - for oven i facaden - en 70 x 70 cm pansret låge. Endvidere en rund udluftning, 35 cm i diameter. Anlægget er af samme konstruktion som "Østre Ordruo Krat Batteri".

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiEn del af Ordrup Krat batteri. Ikke opmålt.
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiVestre Ordrup Krat Batteri er en betonstøbt dobbeltkaponiere. Det beskyttede anlæg omfatter dobbeltkaponieren med trappeanlæg, murflancher og tre facader med bevarede panserdøre, pansrede luger samt runde udluftningshuller. Endvidere det dækkende jordlegeme samt skudfelter anlagt mod øst og vest. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links