anlægget set fra SØ
.
anlægget set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390868
Sted- og lokalitetsnummer
200402-282
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Betonanlæg med rektangulær grundplan orienteret Ø-V. Anlægget er nedgravet i terrænet og jorddækket, dog er facaden med to indgange delvist frilagt. Anlægget er udvendigt ca. 6,5 m langt Ø-V og ca. 3 m bredt N-S. Antagelig over 3 m højt. Det består af et rektangulært rum med en ca. 0,6 m bred indgang fra syd. Rummet er 3 m langt ved nordvæggen og 1,5 m bredt, med en indvendig højde på 1,90 m. Gennem nordmuren i det rektangulære rum er der adgang til en lille udbygning med halvrund grundplan. Fra det rektangulære rum er der mod vest tillige adgang til et ca. 1 m bredt, 2 m langt og ca. 1 m højt rum. Dette rum har også indgang fra sydfacaden.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Betonanlæg med rektangulær grundplan orienteret Ø-V. Det er udvendigt ca. 6,5 meter lang Ø-V og ca. 3 meter bredt N-S. Antagelig over 3 meter højt. Det består af et rektangulært rum med en ca. 0,6 meter bred indgang fra syd. Rummet 3 meter langt ved nordvæggen og 1,5 meter bredt, med en indvendig højde på 1,90 meter. Gennem nordmuren i det rektangulære rum er der adgang til en lille udbygning med halvrund grundplan. Fra det rektangulære rum er der mod vest tillige adgang til et ca. 1 meter bredt, 2 meter langt og ca. 1 meter højt rum. Dette rum har også indgang fra sydfacaden. Anlægget er nedgravet i terrænet og jorddækket, dog er facaden med de to indgange delvist frilagt. Anlægget er identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag VII, type O. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 162 af typen: Observationsbunker. Bunkeren er beliggende tæt ved ejendom. Anlægget er tilgroet og gemt i krat og buske, omkring det står en ophobning af landbrugsmaskiner diverse jern- og andre større genstande. Anlægget anvendes desuden til overskydende overflade slam, der pumpes hen i nedgravningen foran anlægget.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links