Marken hvorpå anlægget befinder sig set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390867
Sted- og lokalitetsnummer
200402-283
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Jorddækket betonanlæg. Anlægget er opført i beton og tømmer og består af et større mandskabsrum, som ligger ca. 6,5 m under jordoverfladen. En tømmerbygget trappe fører fra jordoverfladen ned til rummet. Trappen er ved jordoverfladen dækket af et betondæksel. Trappen er ca. 8 m lang, 0,9 m bred og 1,80 m høj. Rummet er 8 m langt, 2,15 m bredt og 1,80 m højt.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlægget er opført i beton og tømmer og består af et større mandskabsrum, som ligger ca. 6,5 meter under jordoverfladen. En tømmerbygget trappe fører fra jordoverfladen ned til rummet. Trappen er ved jordoverfladen dækket af et betondæksel. Trappen er ca. 8 meter lang, 0,9 meter bred og 1,80 meter høj. Rummet er 8 meter langt, 2,15 meter bredt og 1,80 meter højt. Anlægget er jorddækket og formentlig intakt. Anlægget er identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag V, type N . Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 164: Delingsrum i tømmer. Anlægget ligger under dyrket mark og er ikke synligt.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links