Marken hvorpå anlægget befinder sig set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390866
Sted- og lokalitetsnummer
200402-284
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Jorddækket betonanlæg. Et næsten kvadratisk betonanlæg med en enkelt indgang. Udvendige mål ca. 3,80 x 3,60 m. Indvendige mål ca. 1,90 x 1,90 og indvendig højde ca. 1,90 m. I det flade loft er et periskophul ca. 25 x 25 cm stort. Sydfacaden måler udvendig 2,70 m. Indgangen til bunkeren er ca. 0,80 m bred og 1,70 m høj.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Jorddækket betonanlæg sandsynligvis intakt lille næsten kvadratisk betonanlæg med en enkelt indgang. Udvendige mål ca. 3,80 x 3,60 meter. Indvendige mål ca. 1,90 x 1,90 og indvendig ståhøjde ca. 1,90 meter. I det flade loft er et periskophul ca. 25x25 cm stort. Sydfacaden måler udvendig 2,70 meter. Indgangen til bunkere er ca. 0,80 meter bred og 1,70 meter høj. Anlægget er muligvis identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag III, type O. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 166 af typen: Posteringsbunker. Anlægget er ikke synligt og ligger under dyrket mark, det blev kortvarigt afdækket i 2012.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links