marken hvor anlægget ligger, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390873
Sted- og lokalitetsnummer
200402-265
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Jorddækket betonanlæg, der er opført i beton og tømmer og består af et større mandskabsrum, som ligger ca. 6,5 m under jordoverfladen. En tømmerbygget trappe fører fra jordoverfladen ned til rummet. Trappen er ved jordoverfladen dækket af et betondæksel. Trappen er ca. 8 m lang, 0,9 m bred og 1,80 m høj. Rummet er 8 m langt, 2,15 m bredt og 1,80 m højt. På jordoverfladen måler anlægget ca. 22 m NØ-SV og ca. 11 m NV-SØ.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal prøvegravning - Haderslev MuseumI forbindelse med forskningsprojektet "Den store Krig i Sønderjylland 1914-18" blev der foretaget arkæologisk undersøgelse af indgangspartiet til et bevaret bunkeranlæg - et armeret sikringsrum ved Vestergård. Formålet var at eftersøge eventuelle bevarede trækonstruktioner fra indgangspartiet. Der blev ikke fundet spor efter træ. Dette må sandsynligvis være fjernet og genbrugt efter at anlægget gik ud af brug.
2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlægget er opført i beton og tømmer og består af et større mandskabsrum, som ligger ca. 6,5 meter under jordoverfladen. En tømmerbygget trappe fører fra jordoverfladen ned til rummet. Trappen er ved jordoverfladen dækket af et betondæksel. Trappen er ca. 8 meter lang, 0,9 meter bred og 1,80 meter høj. Rummet er 8 meter langt, 2,15 meter bredt og 1,80 meter højt. På jordoverfladen måler anlægget ca. 22 meter nordøst – sydvest og ca. 11 meter nordvest-sydøst. Anlægget er jorddækket og ikke intakt. Anlægget er identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag V, type N. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 165 af typen: Delingsrum i tømmer. Anlægget blev undersøgt arkæologisk i 2011af Arkæologi Haderslev, hvor betondækslet og noget af tømmeret blev frilagt og registreret. På grund af risiko for sammenstyrtning, blev anlægget tildækket. I 2015 er anlægget forsøgt frigravet, hvorved betondækslet kollapsede, ved samme lejlighed blev der fjernet tømmer fra anlægget.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links