Detalje fra V
.
Oversigt fra S
.
Oversigt fra ØSØ. I baggrunden to barakker muligvis fra Mosede Batteri.
.

Faktaboks

Kommune
Greve Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332845
Sted- og lokalitetsnummer
020511-23
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Penstrupdal Vest Hule (del af Tune-stillingen) er en delvis nedgravet, betonstøbt flankeringshule med et øvre aktivt rum med to skydeskår og en åbning for en projektør samt – forsænket ved et spring i gulv og loft - et passivt beredskabsrum med en døråbning samt i loftet en skakt for et periskop samt et lænsehul. Den øverste del af det aktive rum er fjernet til et niveau svarende til det passive rums tagflade.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiPenstrupdal Vest Hule er en delvis nedgravet og oprindelig delvis jorddækket, betonstøbt flankeringshule med et øvre, aktivt rum og - forsænket ved et spring i gulv og loft - et passivt beredskabsrum. Det aktive rum, hvis øvre del er fjernet, er forsynet med to skytsåbninger i facaden mod V samt mellem disse en lysåbning for en projektør. I det passive rum findes en døråbning, nu jorddækket, endvidere i loftet en skakt for et periskop og en åbning for lænsning af hulen for vand. Bygværket er nu jord- og vandfyldt. Udvendigt mål for bygværkets grundplan er 4,1 x 3,5 m. Hulen ligger umiddelbart vest for gården Penstrupdals bygninger og blot 0,7 m syd for den vestlige ladebygning. Flankeringshulen er en del af Tunestillingen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links