østlige indgagn
.
vestlige indgang
.
sydfacaden set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390722
Sted- og lokalitetsnummer
200405-110
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Intakt betonanlæg delvist nedgravet i terrænet og med en ca. 2,80 m høj sydfacade. Anlægget er orienteret Ø-V og er 11,40 m langt og 4 m bredt målt udvendigt. Bunkeren er indrettet med to rum, det vestligste er 4 m langt og 2 m bredt, det østligste er ca. 1,5 m langt og 2 m bredt. I det østligste rum er en smiget åbning mod nordøst, 1,70 m bred målt udvendig. Indvendig højde er 1,80 m. Der er to indgange i sydfacaden, den østligste er 1 m bred og den vestligste 0,60 m bred. I loftet ses et periskophul. I både nord- og vestmuren ses indvendigt en 50 x 50 x 30 cm stor niche. Anlægget er hvidkalket indvendigt og i loftet ses synlige jernbanesveller. På ydersiden er spor efter forskallingsbrædder.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt betonanlæg delvist nedgravet i terrænet og med en ca. 2,80 meter høj sydfacade. Anlægget er orienteret Ø-V og er 11,40 meter langt og 4 meter bredt målt udvendigt. Bunkeren er indrettet med to rum, det vestligste er 4 meter langt og 2 meter bredt, det østligste er ca. 1,5 meter langt og 2 meter bredt. I det østligste rum er en smiget åbning mod nordøst, 1,70 meter bred målt udvendig. Indvendig ståhøjde er 1,80 meter. Der er to indgange i sydfacaden, den østligste er 1 meter bred og den vestligste 0,60 meter bred. I loftet ses et periskophul. I både nord og vestmuren ses indvendigt en 50x50x30 cm stor niche. Anlægget er hvidkalket indvendigt og i loftet ses synlige jernbanesveller.På ydersiden er spor efter forskallingsbrædder. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. af typen: Flankeringrum. Det har ikke været muligt at identificere anlægget i forhold til premierløjtnanternes rapporter fra 1920’erne. Anlægget er beliggende i Toftlund Skov. Der er lidt graffiti indvendigt på anlæggets vægge og der ligger en del kvas samt større træstammer i bunkeren . Bunkeren er indrettet med to rum : et kamprum mod øst hvor maskingeværet var opstillet og et rum til mandskabet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links