sydligste ende af dæmningen ved skydebanen set fra SØ
.
sydlige betonbro set fra V
.
strækning mellem matr. 495 og 1943 set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380722
Sted- og lokalitetsnummer
200405-122
Anlæg
Jernbaneanlæg, Nyere tid (dateret 1910 e.Kr. - 1937 e.Kr.)

Original fredningstekst

Jernbanedæmning med tilhørende broer og betonfundamenter. En ca. 600 m lang jernbanedæmning. Dæmningen er en ca. 10 m bred i toppen og ca. 23 m bred i bunden med skrånende sider. Dæmningen er 2,5-3 m høj. Dæmningen er udjævnet på en ca. 30 meter lang strækning begyndende ca. 150 m fra det nordlige endepunkt. Ca. 200 m fra det nordlige endepunkt findes på hver side af det gamle jernbanesporforløb to rektangulære betonfundamenter. Ved det nordlige endepunkt samt ca. 60 meter syd for dette findes hvert sted en betonbro som fører dæmningen over vandløbene. Både den sydligste og nordligste betonbro er ca. 4 m lang N-S. Såvel dæmning, broer som betonfundamenter er omfattet af fredningen. På den nordlige halvdel af dæmningen findes på toppen af dæmningen en ca. 450 m lang grussti. Slidlaget på grusbelægningen på den ca. 450 m lange grussti er ikke omfattet af fredningen, men belægningen må dog ikke udskiftes med belægning af en anden type end den eksisterende grusbelægning.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg for at udarbejde forslag til fredningstekst: En ca. 800 meter lang jernbanedæmning omfattende de nordligste 500 meter af matrikel 495, Toftlund Ejerlav, Toftlund, samt hele matrikel 1943 og 501 Toftlund Ejerlav, Toftlund samt ca. 100 meter mellem matrikel 495 og 1943. Dæmningen er en ca. 10 meter bred i toppen og ca. 23 meter bred i bunden med skrånende sider. Den er 2,5-3 meter høj. Mellem matrikel 495 og 1943 er der ingen dæmning. Langs de sydligste 180 meter er der indrettet skydebane og i begge ender af denne strækning er dæmningen gjort højere og bredere. På den nordlige halvdel (ca. 448 meter) på toppen af dæmningen ligger en grusvej. I den sydligste ende af matrikel 1943 ses på hver side to betonplader/fundamenter. I begge ender af matrikel 501 passerer dæmningen to vandløb og her er opført betonbroer som fører dæmningen over vandløbene. Både den sydligste og nordligste betonbro er ca. 4 meter lang N-S. Ifølge Toftlund lokalhistoriske arkiv er dæmningen en del af ” Die Kleinbahnen des Kreises Hadersleben” og efter 1920 Haderslev Amts Jernbaner. Militært fik jernbanen stor betydning for opførelsen af Sikringsstilling Nord under 1. verdenskrig. I 1899 anlagdes jernbanestrækningen Vojens-Rødding, og kort tid efter Vojens-Haderslev. 1904 indviedes strækningen Toftlund-Ustrup. I 1910 blev banen videreført mod Arnum og derfra kunne man komme mod nord til Gram og Rødding eller mod sydvest til Skærbæk. Den 21. maj 1937 blev banen fra Skærbæk til Toftlund nedlagt og 1939 indstilledes driften på Haderslev amtsbaner helt.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Jernbanedæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links