Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Faxe Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Den femstjernede campingplads Feddet Strand Resort ligger på en ca. 5 km lang halvø omkranset af Præstø Fjord og Faxe Bugt. Her tilbydes luksuscamping med bl.a. feriehytter, indendørs swimmingpool, adventuregolf og store legeområder midt i et område med skov, lynghede og strand enge.
.
Jernbanegade i Haslev set i retning mod Haslev Station. Gaden er en af de førende for retningsgader i kommunens største by og strækker sig fra Haslev Kirke til området ved stationen. Med de nye eltog og den nye banestrækning over Køge kommer rejsetiden til København fra 2023 ned på under 40 min.
.
Der hygges på et tæppe i bofællesskabet Karise Permatopia, hvor visionen er at skabe et selvforsynende samfund. Permakultur betyder vedvarende kultur og handler om at dyrke grøntsager så lokalt og bæredygtigt som muligt og kun bruge vedvarende ressourcer.
.

Med undtagelse af en mindre tilbagegang i begyndelsen af 2010’erne har Faxe Kommunes område i årtier været præget af en stærk vækst i befolkningstallet. Huspriserne er næsten på niveau med resten af Region Sjælland.

Befolkningsudvikling

I 50-året 1971-2021 steg befolkningstallet samlet med 38 % i det område, der nu udgør Faxe Kommune. Det var betydelig mere end stigningen i regionen (26 %) og på landsplan (18 %).

Den 1. januar 2021 boede der 36.713 i kommunen, og i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning forventes en vækst til 40.163 i 2045, svarende til en samlet vækst på 51 % siden 1971.

I perioden 2011‑20 var der i kommunen en gennemsnitlig årlig indenlandsk nettotilflytning (forskellen mellem til‑ og fraflyttede) på 77 og en nettoindvandring (bestående af både danske og udenlandske statsborgere) på gennemsnitligt 169.

I samme periode blev befolknings‑ tilvæksten påvirket negativt af et fødselsunderskud (færre fødte end døde), der i gennemsnit var på 97 om året.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal levendefødte, 1.000 kvinder vil føde i den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. I 2020 var den i kommunen på 1.676 og dermed helt som på landsplan. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i kommunen 29,1 år.

Befolkningen i Faxe Kommune var i 2021 lidt ældre end befolkningen i hele landet: 23 % i kommunen var over 65 år mod tilsvarende 20 % i hele landet. I kommunen forventes en stigning i andelen af ældre til 29 % i 2045. Ældrekvoten (antallet af personer på 65 år og derover i forhold til 15‑64‑årige) forventes at vokse til 54 %. Det er som på regionsplan, men noget mere end på landsplan (43 %).

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Faxe er en landlig kommune, idet to tredjedele af indbyggerne bor i landdistrikter eller små byer med under 5.000 indbyggere. Det er en af forklaringerne på, at seks ud af ti boliger i kommunen er parcel- eller stuehuse. Til sammenligning gælder dette kun 40 % af boligmassen på landsplan. Omvendt findes her kun 16 % etageboliger mod 37 % på landsplan. Herudover rummer kommunen en pæn forekomst af rækkehuse, nemlig 20 %, samt en mindre andel fritidshuse (4 %).

Ejerboligerne udgør en andel på hele 71 %, mens de almene boliger kun udgør 13 % mod 21 % på landsplan.

Priserne på ejerboliger ligger noget lavere i Faxe Kommune end på landsplan, men er ligesom de samlede danske boligpriser steget i de senere år. I 2020 nåede den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel‑ og rækkehuse i Faxe Kommune op på 11.400 kr. mod 12.700 kr. på regionsplan. Det nationale niveau var 14.600 kr.

Karise Permatopia

Landbrugs- og bofællesskabet Karise Permatopia består af 23 ejerboliger, 23 andelsboliger og 44 almene boliger, der administreres af KAB og ejes af SYDBO. Boligerne er på 76-126 m2 med facade i en linoliemalet granbeklædning.

Stedet har egen skov og økologisk, fossilfrit landbrug, som gør beboerne selvforsynende. Karise Permatopia, der har et forsyningsanlæg, er også selvforsynende med bl.a. el, varme og biogas.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 og 2021 hhv. 1,5 % og 9,1 % af befolkningen i kommunen.

Af de 1.563 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EUlande) var de største grupper i 2021 fra Polen (42 %) og Rumænien (11 %).

Af de 1.213 indvandrere fra ikkevestlige lande var 25 % fra Syrien, 7 % fra Thailand, 6 % fra Afghanistan og 5 % fra hhv. Irak og Eritrea.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger